Ga naar de inhoud

Hoe speel je Ik hou van Holland? Speluitleg & Spelregels

  • 5 min read
  • door

Doel van het spel

Ik hou van Holland is een spel gebaseerd op kennis. Je speelt in twee teams. Het doel voor jou en je team is om sneller en slimmer te zijn dan het andere team. Door dit te doen verzamel je guldens. Jouw doel is om de meeste guldens te behalen.

Voorbereiding

Je speelt dus in twee teams. Deze moet je als eerst samenstellen. Je hebt team oranje en team rood-wit-blauw. Ga met je team aan één kant van de tafel zitten en het andere team tegenover je. Leg in het midden een pen en papier, de zoemer en het speelbord. Zorg dat je de tijd bij kan houden d.m.v. een stopwatch. Dit kan dus ook een telefoon zijn. Verdeel de 165 opdrachtkaarten in negen stapeltjes. De kleuren van de teams mogen door elkaar liggen. Kies een van de negen stapeltjes en leg die in het midden, of voor de quizmaster. Mocht er geen quizmaster zijn, dan leest een van de spelers van het andere team de eerste vraag voor.

Wie is de quizmaster?

Alleen bij een oneven aantal spelers speelt men door middel van een quizmaster. Mocht je spelen met een even aantal, dan lezen de teams om en om de vragen voor. Dit begint bij oranje. Degene die de opdracht voorleest, is dan tijdelijk de quizmaster.

Lees ook:  Hoe speel je Machi Koro? Speluitleg & Spelregels

Muziekopdrachten

Bij ik hou van holland hoort muziek. Bij de doos in zal een cd zitten. Er is ook een mogelijkheid om de cd met smartphone af te spelen. Dit moet met de app, die men gratis kan downloaden in de appstore en playstore. Zoek op ‘De nieuwste spellen uit Ik hou van Holland – muziekopdrachten’. Tijdens de opdracht bedient de quizmaster de telefoon.

Hoe speel je ik hou van Holland?

De quizmaster leest de opdracht van de bovenste opdrachtkaart voor. In de hoek rechtsboven op de kaart staat de kleur van het team dat de opdracht uit moet voeren. Op de kaartjes staan ook vragen. De quizmaster leest ook de vraag en het bijbehorende team voor. De quizmaster speelt deze opdracht niet mee. Als het team dat de opdracht moet uitvoeren dit goed doet, dan krijgen ze de hoeveelheid gulden op de kaart genoemd. Per setje kaarten zijn er zestien opdrachten en twee natelronden.

De opdrachten

Er zijn een aantal verschillende soorten opdrachten. Dat zijn de volgende opdrachten.

Woordslang

De quizmaster noemt de letter die op de opdrachtkaart staat en wijst vervolgens een speler van het team die de opdracht moet uitvoeren aan. De eerstvolgende speler die met de klok mee zit noemt de tweede letter. Elke speler van het team noemt dus één voor één een letter, tot er geen Nederlands woord meer gevormd kan worden. De quizmaster moet meeschrijven, zonder dat de andere spelers dit kunnen zien. De spelers mogen niet overleggen, alleen maar de letter noemen.

Lees ook:  Hoe speel je Great Western Trail? Speluitleg & Spelregels

Spelling

Bij spelling staan er een aantal woorden op de opdrachtkaart. Voor elk apart woord wijst de quizmaster een nieuwe speler aan. Elke speler probeert het woord te spellen. Ook leestekens moeten genoemd worden.

Roddelen

De quizmaster stuurt alle leden van een team de kamer uit, op één na. Dan wordt de roddel aan de overgebleven speler vertelt. Dan wordt er een speler van het team teruggeroepen. Het eerste teamlid vertelt de roddel hardop aan het volgende teamlid. Dit gaat zo door, tot iedereen terug is. De laatste speler die binnenkomt moet, na het horen van de roddel, de roddel aan de quizmaster vertellen. De roddel moet zo volledig mogelijk zijn.

Spreekwoord raden

De quizmaster leest het spreekwoord en de betekenis voor zichzelf. De andere spelers mogen het niet zien. Vervolgens wordt de timer op één minuut gezet en de quizmaster begint het spreekwoord te tekenen. Het team dat als eerst op de zoemer drukt en het spreekwoord goed raadt, wint de ronde.

Anagrammen

Een anagram is een woord of zin waarbij de letters door elkaar staan. Hierdoor ontstaat een nieuw woord of een nieuwe zin. De quizmaster leest de categorie, zoals persoon, gebouw of voorwerp, voor. Vervolgens leest hij ook het anagram zelf voor. Ook schrijft hij het anagram op het papier. Het team dat als eerst op de zoemer drukt en het antwoord goed raadt, wint de ronde.

Rijtjes

Er staat een top tien op de opdrachtkaart. De quizmaster noemt het onderwerp. De spelers van het team dat niet op de achterkant van de kaart staat moeten nu vertellen hoeveel van die top tien zij kunnen opnoemen. Het andere team moet vervolgens aangeven of ze over dit getal heen kunnen en hoeveel. Dit gaat om en om door, tot het ene team denkt het andere niet te kunnen overtreffen. Het team dat het meest geboden heeft moet nu binnen de tijd het geboden nummer opnoemen.

Lees ook:  Hoe Speel je Jokeren? Speluitleg & Spelregels

Geen ja, nee of eh

De quizmaster kiest een speler. Deze speler moet de situatie uitleggen. De quizmaster probeert de gekozen speler ja, nee of eh te laten zeggen. Dit gaat door tot een van de spelers dit doet of de tijd om is.

Winnen

Als alle opdrachtkaarten op zijn, dan heeft het team met de meeste guldens gewonnen. De hoeveelheid gulden wordt tot een product van vijf naar boven of beneden afgerond.